Carian Buku
Library Catalogue Search
Perkhidmatan Pinjaman

Polisi Pinjaman

✺ Pinjaman hanya terbuka kepada warga IKN yang berdaftar sebagai ahli.

✺ Pinjaman bahan dibenarkan berdasarkan kepada syarat kelayakan pinjaman yang telah ditetapkan.

✺ Pembaharuan bahan sekali sahaja, jika tiada tempahan daripada pengguna lain. Pembaharuan boleh dibuat melalui Portal Perpustakaan, telefon, emel atau datang sendiri ke Perpustakaan.

✺ Koleksi Rujukan tidak boleh dipinjam.

✺ Peminjam bertanggungjawab ke atas bahan yang dipinjam. Sebarang kehilangan atau kerosakan perlu diganti dengan harga semasa.

✺ Bahan yang dipinjam tidak boleh dipindah milik dan perlu dikembalikan apabila diminta walaupun belum tamat tempoh pinjaman.

✺ Bahan yang lewat dipulang menyebabkan pengguna disenaraihitam daripada membuat pinjaman. Pengguna dinasihat menyemak tarikh pemulangan bahan melalui slip pemulangan dan Portal Perpustakaan.

✺ Tempahan bahan hanya akan disimpan selama 3 hari bekerja.

Perkhidmatan Tempahan Buku

✺ Pengguna boleh membuat tempahan buku bagi buku yang sedang dipinjam dengan mengisi borang di kaunter.Buku ditempah akan disimpan 3 hari di kaunter perkhidmatan sebelum dikembalikan ke rak sekiranya tidak dituntut.

Kelayakan Pinjaman

Kategori Ahli Tempoh Pinjaman Bahan
Warga IKN Buku Terbitan Bersiri (Jurnal & Majalah) Buku Pinjaman Berkelompok PNM
Pengurusan Tertinggi 30 hari 7 hari 30 hari
Pengurusan & Profesional 30 hari 6 hari 30 hari
Pelaksana 30 hari 5 hari 30 hari
Pelajar Praktikal & PSH 15 hari 3 hari 15 hari
Perkhidmatan Rujukan

✺ Perkhidmatan ini disediakan untuk membantu menyelesaikan masalah pelanggan perpustakaan dalam mendapatkan maklumat dan bahan bacaan yang mereka perlukan melalui pertanyaan kepada Pustakawan. Pertanyaan boleh disalurkan sama ada secara lisan atau bertulis melalui telefon, e-mel, surat atau datang terus berjumpa dengan Pustakawan.

Perkhidmatan Pencarian Buku Atas Talian (WebOPAC)

✺ OPAC memudahkan pencarian bahan perpustakaan.Pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai ketersediaan bahan perpustakaan melalui WebOPAC

Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL)

✺ Perpustakaan IKN juga menawarkan perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan melalui SPP. Melalui perkhidmatan ini warga IKN boleh meminjam bahan bacaan daripada perpustakaan lain melalui perpustakaan IKN tanpa perlu ke perpustakaan tersebut.

Kemudahan Komputer

✺ Sebanyak 10 terminal komputer disediakan untuk digunakan juga untuk mengaksesan internet dan mengakses pangkalan data yang disediakan.

Bilik Cetak

✺ Kemudahan yang disediakan seperti pencetak (printer), mesin laminate, mesin binding, mesin perincih, pemotong kertas dan lain-lain.

Kemudahan Bilik Mesyuarat / Perbincangan

✺ Perpustakaan mempunyai dua(2) bilik perbincangan yang boleh menampung seramai lapan (8) orang pengguna.Pengguna yang berminat untuk menggunakan bilik perbincangan ini dikehendali mendaftar di kaunter.Pengguna juga boleh menempah bilik perbincangan.

Kemudahan Ruang Santai dan Ruang Bacaan

✺ Ruang ini disediakan untuk pengguna menghabiskan masa untuk membuat kerja atau membaca bahan bacaan yang disediakan seperti suratkhabar, majalah terkini, buku dan sebagainya.

 

0000063200