Carian Buku
Library Catalogue Search
Maklumat Korporat

Perpustakaan Institut Kanser Negara (IKN) telah ditubuhkan pada Januari 2014. Unit Perpustakaan merupakan sebuah unit di bawah Jabatan Pengurusan IKN.

Perpustakaan IKN juga bertanggungjawab untuk menyediakan maklumat dan perkhidmatan rujukan serta membina dan memelihara koleksi perkhidmatan kesihatan dan perubatan seperti penjagaan kesihatan, kesihatan keluarga, kawalan mutu makanan, perkhidmatan kesihatan, pendidikan kesihatan, penyelidikan dan teknologi maklumat kesihatan, latihan asas tingkah laku pihak pengurusan perpustakaan perubatan dan perkhidmatan kesedaran semasa untuk pegawai dan kakitangan IKN.

Visi & Misi

VISI

✺ Menjadikan Perpustakaan IKN sebagai sebuah pusat maklumat dan keilmuan yang utama dalam bidang kesihatan khususnya kanser di Malaysia.

MISI

✺ Menyediakan perkhidmatan maklumat dan kemudahan perpustakaan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan dan kepuasan warga IKN dan para penyelidik dalam dan juga luar negara.

Objektif

✺ Memberi perkhidmatan perpustakaan yang cemerlang bersesuaian dengan perkembangan teknologi maklumat.

✺ Mengesan,mengumpul,menyimpan,mengurus,menyedia dan menyebarkan sumber yang bersesuaian,berkualiti dan terkini untuk institut

✺ Menjadi penggerak utama memupuk budaya membaca dalam kalangan warga IKN

Piagam Pelanggan

Perpustakaan IKN beriltizam dan berjanji akan:

✺ Memproses pendaftaran keahlian perpustakaan dalam tempoh 30 minit dari permohonan diterima.

✺ Menyelesaikan pertanyaan rujukan berbentuk penyelidikan dalam tempoh 3 hari bekerja.

✺ Memastikan perolehan koleksi yang berkualiti dan terkini mengikut kadar peruntukan yang diluluskan.

✺ Menyediakan kemudahan Portal Perpustakaan yang boleh diakses 24 jam.

Dasar Kualiti Perpustakaan

✺ Perpustakaan adalah komited untuk menyediakan koleksi yang berkualiti serta perkhidmatan yang efisyen dan berhemah bagi memenuhi kehendak pelanggan sejajar dengan misi,visi & objektif Kementerian Kesihatan Malaysia.

Strategi Pelaksanaan

✺ Memantapkan tenaga kerja perpustakaan yang kompeten dan berdaya maju

✺ Memastikan keperluan & kehendak pelanggan dipenuhi

✺ Menyediakan koleksi & perkhidmatan yang berkualiti

 

0000064371